NEWS

November 18, 2021

Quarterly Report 1, 2021/2022

August 31, 2021

Year-end Report 2020/2021

2019-08-30

Ny styrelseledamot

Finwire om SelectImmune Pharma AB – 2019-06-26

SelectImmune Pharma klättrar 37 procent i premiärhandeln på Spotlight

Forskningsbolaget Selectimmune Pharmas B-aktie började idag den 26 juni handlas på Spotlight Stock Market.

SelectImmune Pharma arbetar med infektionsbekämpning utan antibiotika. Forskargruppen bakom innovationerna har upptäckt nya molekyler som selektivt stärker det nyttiga immunförsvaret, så att patienten själv kan bekämpa sina infektioner.

Nyemissionen inför noteringen tecknades till drygt 70 miljoner kronor, vilket motsvarade en teckningsgrad på 240 procent och nyemissionen blev därmed kraftigt övertecknad. Bolaget tillfördes 30 miljoner kronor före emissionskostnader på 2,5 miljoner kronor och fick drygt 1 000 nya aktieägare.

Teckningskursen var 15 kronor per unit. En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 1B. Teckningskursen motsvarar 7,50 kronor per aktie. Bolaget Pharma emitterade 4,00 miljoner nya aktier och har därefter 15,67 miljoner aktier utestående. Beräknad första handelsdag för teckningsoptionen TO 1B är i mitten av juli. Arctic Securities var finansiell rådgivare till bolaget.

Aktien har hittills idag handlats till 11,80 kronor som högst betalt och 9,60 kronor som lägst betalt. Klockan 10.00 var senast betalt 10,25 kronor, vilket är en uppgång med 37 procent jämfört med teckningskursen på 7,50 kronor. Aktier för 3,0 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag. Börsvärdet är 161 miljoner kronor räknat på senast betalt.